Cơ cấu tổ chức
Mô hình cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Giới thiệu chung
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh được thành lập dưới sự sáp nhập của hai Khoa Quản trị kinh doanh và Khoa Tài chính - kế toán theo Quyết định số: 474/QĐ-ĐHPĐ-HĐQT ngày 30/06/2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Phương Đông.

Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 9
Số người đã truy cập: 447049