GIOI THIEU - GIỚI THIỆU
2145

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức
(21/10/2014)
Mô hình cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Giới thiệu chung
(21/10/2014)
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh được thành lập dưới sự sáp nhập của hai Khoa Quản trị kinh doanh và Khoa Tài chính - kế toán theo Quyết định số: 474/QĐ-ĐHPĐ-HĐQT ngày 30/06/2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Phương Đông.

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website