THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP CÁC KHÓA 519, 520, 521 - HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2022 - 2023)
THOI-KHOA-BIỂU-HOC-TAP-CAC-KHOA-519,-520,-521--HOC-KY-1-(NAM-HOC-2022--2023)
LICH THI LẠI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2021 - 2022) - KHÓA 519, 520, 521
LICH THI LẠI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2021 - 2022) - KHÓA 519, 520, 521
THÔNG BÁO LỊCH HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT K519 VÀ K521
LỊCH TẬP TRUNG HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Thời gian: Ngày 11/7/2022 Địa điểm: Sân vận động Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Số 136 Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.
QUẢN LÝ HỌC TẬP LICH THI HOC KỲ 1 (NĂM HỌC 2016 - 2017) - CAC KHÓA 513, 515 VÀ 514404
QUẢN LÝ HỌC TẬP LICH THI HOC KỲ 1 (NĂM HỌC 2016 - 2017) - CAC KHÓA 513, 515 VÀ 514404
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015 - 2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015 - 2016
LỊCH THI HỌC KỲ 2B (NĂM HỌC 2021 - 2022) - KHÓA 521
LỊCH THI HỌC KỲ 2B (NĂM HỌC 2021 - 2022) - KHÓA 521
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA 513, 514, 515 - HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2016 - 2017)
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA 513, 514, 515 - HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2016 - 2017)
LICH THI LẠI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 513
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 513
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - CAC KHÓA 514, 515, LIÊN THÔNG VÀ CAO HỌC 815
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - CAC KHÓA 514, 515, LIÊN THÔNG VÀ CAO HỌC 815
LICH THI LẠI CÁC MÔN THAY THẾ (NĂM HỌC 2015 - 2015) - KHÓA 512
LICH THI LẠI CÁC MÔN THAY THẾ (NĂM HỌC 2015 - 2015) - KHÓA 512
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2015) - CAC KHÓA 512, 513, 714 VÀ CAO HỌC 815
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2015) - CAC KHÓA 512, 513, 714 VÀ CAO HỌC 815
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016
LỊCH THI HỌC KỲ 2A (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 514, 515
LỊCH THI HỌC KỲ 2A (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 514, 515
LỊCH THI HỌC KỲ 2A (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 513 VÀ CAO HỌC 715
LỊCH THI HỌC KỲ 2A (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 513 VÀ CAO HỌC 715
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 512 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 512 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 512, 514, 515
LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 512, 514, 515
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 515 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 515 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 514 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 514 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 515
LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 515
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 513 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 513 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)

Trang đầu 12 Trang cuối

Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 7
Số người đã truy cập: 1100968