QUAN LY HOC TAP - QUẢN LÝ HỌC TẬP
2145

Quản lý học tập

QUẢN LÝ HỌC TẬP LICH THI HOC KỲ 1 (NĂM HỌC 2016 - 2017) - CAC KHÓA 513, 515 VÀ 514404
(18/1/2017)
QUẢN LÝ HỌC TẬP LICH THI HOC KỲ 1 (NĂM HỌC 2016 - 2017) - CAC KHÓA 513, 515 VÀ 514404
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015 - 2016
(20/9/2016)
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015 - 2016
LỊCH THI HỌC KỲ 1A (NĂM HỌC 2016 - 2017) - KHÓA 513, 514, 515
(20/9/2016)
LỊCH THI HỌC KỲ 1A (NĂM HỌC 2016 - 2017) - KHÓA 513, 514, 515
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA 513, 514, 515 - HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2016 - 2017)
(1/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA 513, 514, 515 - HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2016 - 2017)
LICH THI LẠI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 513
(29/7/2016)
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 513
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - CAC KHÓA 514, 515, LIÊN THÔNG VÀ CAO HỌC 815
(2/6/2016)
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - CAC KHÓA 514, 515, LIÊN THÔNG VÀ CAO HỌC 815
LICH THI LẠI CÁC MÔN THAY THẾ (NĂM HỌC 2015 - 2015) - KHÓA 512
(17/5/2016)
LICH THI LẠI CÁC MÔN THAY THẾ (NĂM HỌC 2015 - 2015) - KHÓA 512
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2015) - CAC KHÓA 512, 513, 714 VÀ CAO HỌC 815
(25/4/2016)
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2015) - CAC KHÓA 512, 513, 714 VÀ CAO HỌC 815
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016
(21/4/2016)
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016
LỊCH THI HỌC KỲ 2A (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 514, 515
(6/4/2016)
LỊCH THI HỌC KỲ 2A (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 514, 515
LỊCH THI HỌC KỲ 2A (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 513 VÀ CAO HỌC 715
(4/3/2016)
LỊCH THI HỌC KỲ 2A (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 513 VÀ CAO HỌC 715
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 512 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
(2/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 512 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 512, 514, 515
(24/2/2016)
LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 512, 514, 515
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 515 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
(27/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 515 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 514 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
(18/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 514 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 515
(13/1/2016)
LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 515
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 513 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
(22/12/2015)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 513 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016)
LỊCH THI HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - CÁC KHÓA 512, 513,514, 515 VÀ CAO HỌC
(26/11/2015)
THÔNG BÁO: SINH VIÊN CÁC KHÓA CỦA KHOA KINH TẾ - QTKD VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC XEM LỊCH THI HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2015 - 2016)

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website