Nghiên cứu khoa học

(Cập nhật ngày: 26/10/2014)

Thực hiện chủ trương không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, những năm gần đây khoa Kinh tế - QTKD luôn chú trọng nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên và sinh viên. Hàng năm, khoa đã tổ chức thành công hội nghị nghiên cứu khoa học, nội dung các bài nghiên cứu của giảng viên tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận, gắn với thực tiễn trong bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập theo quan điểm riêng của mỗi tác giả. Sự phong phú của các chủ đề và sự đa dạng của các ý kiến đề xuất của các báo cáo nghiên cứu là sự đóng góp có ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kinh tế và quản trị kinh doanh theo nhu cầu xã hội.

Dưới đây là một vài hình ảnh của Hội nghị nghiên cứu khoa học của giảng viên năm 2012:

PGS.TS Nguyễn Hữu Tri - Trưởng khoa khai mạc hội nghị

Hội nghị nghiên cứu khoa học luôn được sự quan tâm của lãnh đạo trường,

hội đồng khoa học và đội ngũ giảng viên

Thạc sĩ Võ Minh Thu trình bày đề tài "Tái cấu trúc ngân hàng"

Thạc sĩ Phan Bá Thịnh với đề tài "Phát triển thương hiệu Đại học Phương Đông"

Thạc sĩ Phạm Thị Hường trình bày đề tài "Bình đẳng giới trong hoạt động du lịch"Tin cũ hơn

Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 3
Số người đã truy cập: 2142484