Quản lý học tập

(Cập nhật ngày: 10/7/2022)
LỊCH TẬP TRUNG HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Thời gian: Ngày 11/7/2022 Địa điểm: Sân vận động Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Số 136 Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. - Khóa 519: Tập trung lúc 14h00 Ngày 11/7/2022 - Khóa 521: Tập trung lúc 07h00 Ngày 11/7/2022


Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 8
Số người đã truy cập: 1769258